סטנדר

כל בית צריך סטנדר ללימוד, לחזרה או לשינון
מתאים עד 3 משתתפים