ערכת דרגש סגור

פינת העברית:
דרגש זה שם נרדף לשרפרף.
שלח זו המדרגה עליה דורכים,
רום זה גובה המדרגה,
בשרפרף זה המידות הן:
גובה 20 ס"מ, אורך 40 ס"מ ורוחב 30 ס"מ

מחיר ערכה – 190 ₪